VỀ CHÚNG TÔI

Tên công ty MH RAROMA LLC
Thành lập tháng 6 năm 2020
Địa chỉ Hue City Head Office
36 Lai The, Phu Thuong Ward, Hue City, VIETNAM
Ho Chi Minh City Office
K-04.14, Floor 4, Kingston Residence, 146 Nguyen Van Troi & 223/223B Hoang Van Thu, Phuong 8, Quan Phu Nhuan, Ho Chi Minh City, VIETNAM
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Mai Hoài Giang
Vốn điều lệ 1,700,000,000VND
Doanh nghiệp Giáo dục, sự kiện, sản xuất truyện tranh, v.v.

Hue City Head Office

Ho Chi Minh City Office